Gửi thông tin liên hệ

Xin vui lòng điền các thông tin dưới đây để gửi cho chúng tôi thông tin. Cảm ơn bạn

Công ty/Họ và tên:

Email:

Tiêu đề:

Tin nhắn:

CONTACT INFORMATION

REPRESENTATIVE OFFICE: 513 Highway 1A, Binh Hung Hoa Ward, Binh Tan District, HCM City

HEAD OFFICE: Lot HF15, Road No. 4, Xuyen A Industrial Zone, Duc Hoa District, Long An Province
Phone:+848 5428 2229/28    Fax: +848 5428 1178

Email:business_inquiries@moitruongnguyetminh.vn
 

Xem Bản đồ cỡ lớn hơn