THU MUA VÀ TÁI CHẾ PHẾ LIỆU KIM LOẠI

Các đối tác có nhu cầu giới thiệu nguồn rác thải cần xử lý tái chế, xin liên hệ với chúng tôi qua email: business_inquiries@moitruongnguyetminh.vn Phone: +84 8 54282229 Bình ắc qui thải (Used Drained Acid Batteries) Nhôm lon (Aluminum UBC scrap) Dây cápnhôm (Aluminum...

More →

XUẤT KHẨU

Năm 2013, Nguyệt Minh 2 tự hào đã tái chế hơn 6000MT rác thải kim loại; dây chuyền tái chế tại Campuchia cũng xử lý hơn 4000MT rác thải kim loại trong cùng năm.Các sản phẩm tái chế, sau khi qua một qui trình xử lý nghiêm ngặt, sẽ được đưa vào thị trường...

More →