THU MUA VÀ TÁI CHẾ PHẾ LIỆU KIM LOẠI

Các đối tác có nhu cầu giới thiệu nguồn rác thải cần xử lý tái chế, xin liên hệ với chúng tôi qua email: business_inquiries@moitruongnguyetminh.vn
Phone: +84 8 54282229


 

Bình ắc qui thải  (Used Drained Acid Batteries)

Nhôm lon (Aluminum UBC scrap)


 

 
Dây cáp nhôm (Aluminum cable)