XUẤT KHẨU

Năm 2013, Nguyệt Minh 2 tự hào đã tái chế hơn 6000MT rác thải kim loại; dây chuyền tái chế tại Campuchia cũng xử lý hơn 4000MT rác thải kim loại trong cùng năm.

Các sản phẩm tái chế, sau khi qua một qui trình xử lý nghiêm ngặt, sẽ được đưa vào thị trường dưới dạng chì thỏi & nhôm thỏi. Chúng tôi tự hào mang đến cho quí khách hàng các sản phẩm sau:
NHÔM THỎI 96%


Được tinh luyện từ các loại phế thải nhôm, thành phần theo yêu cầu của Quý Khách Hàng.

 Thông thường, chúng tôi sản xuất nhôm có thành phần Min.96% và nhôm ADC12 (Aluminum Die Casting 12) theo tiêu chuẩn quốc tế.