CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG

    
     Công ty Nguyệt Minh 2 luôn nỗ lực phấn đấu trong lĩnh vực môi trường và hoạt động sản xuất kinh doanh với mục tiêu bảo vệ môi trường tự nhiên là hàng đầu & hiệu quả kinh doanh cao nhất.

     Bằng việc tuân theo chính sách Pháp Luật và Pháp Quy về môi trường của Nhà Nước CHXHCN Việt Nam, chúng tôi mong muốn mang đến cho Quí khách hàng chất lượng sản phẩm tốt nhất trong khi giảm thiểu tác động đến môi trường. Do vậy, chính sách môi trường dưới đây được công ty xây dựng với cam kết thực hiện nghiêm ngặt, qua đó thể hiện sự đóng góp của tập thể công ty chúng tôi vào xã hội:
 
    
      - Duy trì ở mức độ cao về trình độ chuyên môn hóa và tự động hóa, đặc biệt là lĩnh vực xử lý và tái chế chất thải. Liên tục nâng cấp hệ thống xử lý khí thải, nước thải tác động đến môi trường không khí, đất và nước.

      - Nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân viên đối với môi trường sống. Chúng tôi cam kết đào tạo cho tất cả cán bộ công nhân, nhân viên của công ty về ý thức tuân thủ Pháp Luật Pháp Quy chung về môi trường.


    
  Chúng tôi cam kết sẽ luôn cải tiến và cập nhật chính sách môi trường như một phần quan trọng trong  đường lối hoạt động và phát triển của công ty. Năm 2014, Công ty vui mừng đón nhận chứng chỉ ISO 14001:2004 như một sự ghi nhận đóng của công ty cho xã hội.
 
LONG AN, 01/09/2014
GIÁM ĐỐC