CHÌ

CHI TIẾT VẬT LIỆU

  • Tên vật liệu: Chì chưa tinh luyện

  • Hình dạng: Dạng thỏi / dạng khối

  • Đặc điểm: Hàm lượng chì tối thiểu 98% hoặc tùy theo yêu cầu

Liên hệ nhận báo giá

QUY TRÌNH TÁI CHẾ

Công ty TNHH TM DV Môi Trường Nguyệt Minh 2 chuyên thu mua, xử lý và tái chế bình ắc quy cũ thải bỏ. Qua quy trình tái chế được kiểm soát nghiêm ngặt nhằm bảo vệ môi trường, bình ắc quy cũ thải bỏ được tái chế thành chì thỏi, chì khối có hàm lượng chì tối thiểu 98% hoặc theo yêu cầu khách hàng. Công ty Nguyệt Minh 2 tự hào sản xuất được sản phẩm có chất lượng ổn định và xuất khẩu đến nhiều thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc, …

Bình ắc quy thải bỏ

Các công đoạn tái chế chì